Fintechy rozwijają się w sieci. Ale lepiej na nie uważać.

Wyniki badań były zaprezentowane podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w nich udział 170 firm funkcjonujących w sektorze finansów wykorzystując nowe technologie. O fakcie, dlaczego naszym fintechom bardzo daleko do tytułu rekinów przedsiębiorczości, debatowano podczas części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda standardowy statystyczny fintech? Jest to drobna firma, składająca się głównie z mężczyzn. Zazwyczaj pracuje w obszarze płatności i uzyskuje małe jak na perspektywy tego sektora wyniki dochodowe (do 5 mln zł). Wiele podmiotów będzie skupiać się na polskim rynku. Niespełna …