Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, aby nabyć jednostkę pieniądza obcej.  DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (zmniejszenie kursu waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem będzie podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeją dobra importowane). Do tego dewaluacja zrobiona w konkretnym kraju, skłania inne kraje, które są …