Fintechy rozwijają się w sieci. Ale lepiej na nie uważać.

Wyniki badań były zaprezentowane podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w nich udział 170 firm funkcjonujących w sektorze finansów wykorzystując nowe technologie. O fakcie, dlaczego naszym fintechom bardzo daleko do tytułu rekinów przedsiębiorczości, debatowano podczas części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda standardowy statystyczny fintech? Jest to drobna firma, składająca się głównie z mężczyzn. Zazwyczaj pracuje w obszarze płatności i uzyskuje małe jak na perspektywy tego sektora wyniki dochodowe (do 5 mln zł). Wiele podmiotów będzie skupiać się na polskim rynku. Niespełna …

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, aby nabyć jednostkę pieniądza obcej.  DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (zmniejszenie kursu waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem będzie podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeją dobra importowane). Do tego dewaluacja zrobiona w konkretnym kraju, skłania inne kraje, które są …