Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, aby nabyć jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (zmniejszenie kursu waluty konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej celem będzie podniesienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji będą krótkotrwałe, ponieważ wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeją dobra importowane). Do tego dewaluacja zrobiona w konkretnym kraju, skłania inne kraje, które są głównymi partnerami handlowymi, do wykonania identycznego zabiegu w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem liczby produktów i usług, które jesteśmy w stanie kupić za określoną cenę. Najczęściej jest ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach niestabilnego kursu pieniądza deprecjacja objawia się zmniejszeniem wartości konkretnej waluty w odniesieniu do wielu innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie wartości produktu albo uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do wzrostu ceny waluty krajowej do waluty zagranicznej w systemie ruchomych kursów walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj konsekwencją deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego zwiększenie wartości waluty krajowej zwie się rewaluacją.Dobrym skutkiem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia międzynarodowego a także osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek ofert cenowych dóbr z importu. Złe skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych a także podniesienie kosztów realizacji prac w stosunku do kosztów pracy w innych krajach.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.